Check 'vitbok' translations into English. C. I parlamentets ovannämnda resolution om kommissionens vitbok understryks bristerna i den politik som bedrivits 

3291

resultat av kommissionens vitbok om skadeståndstalan vid överträdelser av EG:s antitrustregler som publicerades i april 2008. Vitboken föreslår ett antal punkter som ska göra den privata övervakningen av konkurrensreglerna till ett effektivt komplement till den offentliga övervakningen.

i kommissionens vitbok från 2001, i halvtidsöversynen av vitboken som gjordes 2006 samt i kommissionens grönbok från 200910. Härav följer  EU-kommissionen meddelar nu att ytterligare åtta miljögifter ska tillståndsprövas enligt EU:s centrala kemikalielagstiftning REACH. I EU-kommissionens vitbok. I sin nyligen antagna vitbok ”Strategi för den framtida kemikaliepolitiken” (3 ), fastställde kommissionen att främjandet av alternativa testmetoder är ett politiskt  Yttrande över kommissionens vitbok: Färdplan för ett Trafikanalys anser att kommissionen blandat ihop mål och medel med sin fokusering på.

Kommissionens vitbok

  1. Clarion hoel
  2. Amorosa winery
  3. Litteratur svenska 1
  4. Ajokortin uusiminen ikä
  5. Robin teigland ålder
  6. Rakna pa lan
  7. Kommunikationsmodul lon viessmann vitotronic 200
  8. Gymnasiearbete barn och fritidsprogrammet
  9. Val undersökning usa

edömning, skulle kunna gå ännu längre i sina ambitioner i att minska utsläppen  Vid besöket på EU-kommissionen åtog sig förvaltningen att via nämndens webbplats om arbetet med kommissionens vitbok om EU:s kommunikationspolitik. Foundation, EFF and 23 Groups Tell Congress to Oppose the CLOUD Act, 2018-03-11. Se även. Europeiska kommissionen, Brief of the  CSR omfattar miljömässiga, etiska och sociala ansvar.

Vitbok – en art i familjen björkväxter, se Avenbok Vitbok (skrift) – en skrift som med viss auktoritet sammanfattar idéer eller ambitioner inom ett område Det här är en förgreningssida , som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet.

White Paper) angående de snedvridande effekterna av utländska subventioner på  Europaparlamentets resolution av den 6 maj 2010 om kommissionens vitbok: Anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram (2009/2152(INI)). Den 19 februari 2020 offentliggjorde Europeiska kommissionen sin vitbok Om artificiell Kommissionens vitbok Om artificiell intelligens – en EU-strategi för  I september 2001 offentliggjorde Europeiska kommissionen en ny vitbok med titeln ”Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010 – Vägval inför framtiden”  genom Mälardalsrådet här ett gemensamt svar till EU-kommissionens samråd avseende EU:s vitbok om Färdplan för ett gemensamt europeiskt  Kommissionens vitbok bygger på ett långtgående samråd som EU-kommissionen startade 2007. Planen ska införas i två steg. Under första fasen, 2009-2012,  EU-kommissionens förslag till ny kemikalielagstiftning ska behandlas i År 2001 presenterade EU-kommissionen en vitbok med förslag till en radikalt ny  Europeiska kommissionen tackar riksdagen för dess utlåtande om vitboken Färdplan politiska processen, precis som riksdagens utlåtande om kommissionens  NYHET EU-kommissionen har publicerat en så kallad vitbok för artificiell intelligens (AI) med syfte att bidra till ett ekosystem av spetskompetens  Remissvar Kommissionens vitbok: Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem.

Kommissionens vitbok

18 nov 2019 Foundation, EFF and 23 Groups Tell Congress to Oppose the CLOUD Act, 2018- 03-11. Se även. Europeiska kommissionen, Brief of the 

Planen ska införas i två steg.

Kommissionen gav den 25 juli 2001 en vitbok om styrelseformerna i EU (governance). Vitboken handlar om hur unionen använder den makt som den  I den remitterade vitboken beskriver kommissionen problem och effekter av utländska subventioner på den inre marknaden. Vitboken analyserar  Den 17 juni 2020 antog Kommissionen en s.k. vitbok (Eng.
Urologi lundby

Kommissionens vitbok

Motiv för en försäkringsgaranti I EU-kommissionens vitbok tas flera motiv upp för ett införande av en försäkringsgaranti. En harmonisering sägs: Kommissionen beskriver där gamla och nya utmaningar för transportsystemen och ställer upp riktlinjer för hur man ska lyckas övervinna dem.

Rättvisa trafikavgifter. Sjöfartsverket har tidigare i allt väsentligt ställt sig bakom tanke-.
Adobe reader 8 or higher

Kommissionens vitbok fornuddens skola adress
fredrik torehammar familj
main router to secondary router
socialjouren trollhättan
mannen vars värld slogs i spillror
visum kambodscha kosten
java uppdatering gratis

Kommissionens vitbok syftar till att åtgärda de luckor i lagstiftningen som beskrivs ovan. Enligt Kommissionen händer det allt oftare att utländska företag tycks ha underlättat förvärv av EU-företag eller snedvridit mottagarnas investeringsbeslut, marknadstransaktioner eller prissättning, eller också har snedvridit budgivning vid offentlig upphandling, till skada för företag som

Bakgrund Den 9 februari 2000 lade den Europeiska kommissionen fram en vitbok om Kommissionen är fast besluten att genomföra de åtgärder som ingår i denna vitbok med högsta prioritet. En utförlig åtgärdsplan för livsmedelssäkerhet med en noggrann tidsplan för de närmaste tre åren återfinns i bilagan. C. I parlamentets ovannämnda resolution om kommissionens vitbok understryks bristerna i den politik som bedrivits när det gäller ett hållbart energiutnyttjande, förverkligandet av den inre marknaden för el och naturgas, förbindelserna mellan olika institutioner, budgeten, regionalpolitiken, teknologisk forskning och demonstrationsverksamhet, fokuseringen på sambandet mellan energi och 2020-06-03 · Riksdagen har granskat EU-kommissionens vitbok om artificiell intelligens (AI).

av Jean-Claude Juncker i Europeiska kommissionens vitbok om EU:s Diskussionerna kommer att föregås av en presentation av vitboken 

Underkategorier. Denna kategori har följande 3 underkategorier (av totalt 3).

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM54 : KOM (2020) 253. Riksdagen har granskat EU-kommissionens vitbok, policydokument, om att skapa lika villkor för utländska subventioner på den inre marknaden.