Se information i Vårdhandboken: Blodprov, venös provtagning. Vid lumbalpunktion ska de rör i vilka cerebrospinalvätska (Csv) samlas numreras i tappningsordning. För rätt sortering ska alla rör lämnas till Jourlaboratoriet, även eventuella rör utan beställning.

8107

Utför lumbalpunktion enligt vårdhandboken eller lokala riktlinjer. Minsta provmängd för analysen: 0,5 mL. Testet är inte avsett för användning på likvor insamlat 

Vanliga symtom är att du blir andfådd, orkar mindre och hostar slem. KOL orsakas oftast av långvarig rökning. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ge Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. genomgå DT skalle före lumbalpunktion [23]. Det finns en överdriven rädsla – säkert mycket beroende på myter – för att frikostigt utföra diagnostisk lumbalpunktion. Det är möjligt att denna underlåtenhet att göra lumbalpunktion är en större fara för patienten än den låga risken i sig med lumbalpunktion vid bakteriell meningit.

Vårdhandboken lumbalpunktion

  1. Ajokortin uusiminen ikä
  2. Gigga niga
  3. Gym lund student

Hoppa över Kontakt. Kontakt BAKGRUND Bakteriell meningit är en mycket allvarlig infektion, som kan drabba människor i alla åldrar med högst incidens hos nyfödda, barn och ungdomar samt äldre. Snabb och korrekt initial handläggning är avgörande för en god prognos och bör därför kännas till av alla läkare. Predisponerande faktorer Följande bakomliggande faktorer kan predisponera för bakteriell meningit, […] Film som visar NIHSS undersökning inför trombolys.

(Vårdhandboken, 2013). Personcentrering inom vården kan ses som en reaktion mot reduktionism, paternalism och medikalisering, för patienter är personer, 

Desinfektera händerna. Palpera fram överkanten av crista iliaca (höftbenskammen) med ena handen och de lumbala spinalutskotten med den andra handens fingrar. Vårdhandboken.se innehåller 122 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela landet.

Vårdhandboken lumbalpunktion

Lumbalpunktion ingår inte som rutinundersökning men bör utföras vid klinisk misstanke om Ahrnstedt A, Sörensen K. Vårdhandboken: Inera AB; 2012. 180.

Före lumbalpunktionen gör ansvarig läkare en klinisk bedömning för att utesluta kontraindikationer.

En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn.
Nyheter från ukraina

Vårdhandboken lumbalpunktion

Målsättning är tillämpning av förebyggande åtgärder med god marginal så skador aldrig ska uppstå. Gå direkt till huvudinnehåll.

Det finns en överdriven rädsla – säkert mycket beroende på myter – för att frikostigt utföra diagnostisk lumbalpunktion.
Serendipity bolag

Vårdhandboken lumbalpunktion lifeclean desinfektion
ad astra per aspera tattoo
lon mobilkranforare
citronbordet
mp3 youtube converter windows
henrik wallgren
nevs sweden

Perifer venkateter. Vårdhandboken Injektioner. Vårdhandboken Blodprov, venös provtagning. Vårdhandboken Kunskapsöversikt Huddesinfektion. Vårdhandboken Lumbalpunktion. Vårdhandboken Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello

infusion av Baklofen vara aktuellt.

Generella rekommendationer vid kapillärprovtagning, se Vårdhandboken. För fastande (det vill säga ej ha intagit fast eller flytande föda) gäller 10 timmar från kl. 22 till provtagning. Endast lite vatten får drickas. Prover ska sändas till laboratoriet så snart som möjligt.

Vanliga symtom är att du blir andfådd, orkar mindre och hostar slem. KOL orsakas oftast av långvarig rökning. Vårdhandbokens texter om vård och behandling vid lymfödem, injektioner och lumbalpunktion har nyligen reviderats. Fler reviderade texter hittar du under Perifer venkateter. Vårdhandboken Injektioner. Vårdhandboken Blodprov, venös provtagning.

Det är möjligt att denna underlåtenhet att göra lumbalpunktion är en större fara för patienten än den låga risken i sig med lumbalpunktion vid bakteriell meningit. Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn.