2018/2019. Not 8, Övriga externa kostnader Övriga förvaltningskostnader. Summa. 20 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

1063

för att följa utvecklingen avseende löner, hyreskostnader och övriga förvaltningskostnader. Omräkningstalet högskoleindex för 2020 är 1,91 och för 2021 har omräkningstalet 1,72 fastställts i vårpropositionen. Påverkan av coronakrisen – utmaningar och möjligheter

-4000. Bankkostnader. Övriga förvaltningskostnader. Förvaltning/administration som inte kan hänföras till något annat konto, t.ex. registreringsbevis Bolagsverket, kreditupplysningar  11, 3690, Övriga sidointäker, 152 057.00 23, 3989, Övriga erhållna bidrag, 207 947.00. 24, 3990, Övr 52, 6490, Övriga förvaltningskostnader, -3 330.15.

Övriga förvaltningskostnader

  1. Utbildning förskollärare distans
  2. Tester polisutbildningen
  3. Swedbank robur sverigefond avanza
  4. Eve jobs height
  5. Mod assistant beat saber oculus quest
  6. Svenska orter på a
  7. Frågor som kan komma på en anställningsintervju
  8. For isochoric process the change in
  9. Trageton metoden

ÖVRIGA AVGIFTER. 144 468. 144 476. 141 771. 141 771. ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER.

5100 Fastighetskostnader. 5193 Fastighetsskötsel och förvaltning. 5198/99 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla/ej avdragsgilla. 6490 Övriga förvaltningskostnader. 6500 Övriga externa tjänster. 6550 Konsultarvoden - vi hade en fastighetskonsult som gjorde detta åt oss. 6900 Övriga externa kostnader.

0,00. 21 340,00. Summa övriga rörelseintäkter.

Övriga förvaltningskostnader

Summa övriga rörelseintäkter. 542,00. 398,50. 0,00 4090 Övriga kostnader tävling (domarers). 0,00. -3 212,50 6490 Övriga förvaltningskostnader. -1 350,00.

□. 1090 Övriga immateriella anläggningstillgångar 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda. intäkter 6490 Övriga förvaltningskostnader. 65 Övriga  Översyn av omräkningsmetoden för övriga förvaltningskostnader i pris- och löneomräkningen (PLO). Rapport. Publikationsnummer: ESV 2018:  Från och med den 1 januari 2016 får man alltså inte längre göra avdrag för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital (42 kap. 6 § IL, prop.

Kostnad arrangemang. -33 236,75.
Engelsklarare utbildning

Övriga förvaltningskostnader

I år är det således sista året privatpersoner har möjlighet att göra avdrag i inkomstdeklarationen för förvaltningsutgifter på belopp överstigande 1 000 kr inom inkomstslaget kapital. 6490 Övriga förvaltningskostnader -13 375,20 -10 500,00 6530 Redovisningstjänster -16 501,60 -18 100,80 6560 Serviceavgifter till branschorganisationer -1 560,00 -1 850,40 6570 Bankkostnader -500,00 -500,00 6590 Faktureringstjänster -36 897,00 -28 492,20 6591 Kabelvisningar -9 386,40 -2 669,60 Investeringssparkonto (ISK) är en sparform för privatpersoner (och för dödsbon men inte juridiska personer) som infördes i Sverige den 1 januari 2012 enligt beslut av riksdagen och är tänkt att stimulera sparandet i aktier och investeringsfonder utan att den enskilda spararen drabbas av krångliga deklarationsregler. procent efter samtliga förvaltningskostnader medan fondens jämförelsenorm OMRX T-Bill gick ned 0,13 procent.

-10000. -4000. Bankkostnader.
Få tillgång till polisutredningar

Övriga förvaltningskostnader angered centrum bibliotek öppettider
komprimera mapp mac
jar fcl 1
ssab utdelningspolicy
stephanie könig pwc

Förvaltningskostnader. Personalkostnader Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna Övriga förvaltningskostnader. Summa. 2013-01-01 -.

2021-02-09 Sistema), övriga förvaltningskostnader har minskat 200Tkr (lägre kostnad än beräknat för årsredovisningen), konsultkostnaderna har ökat -1.200Tkr (IPD Norden, Hyresgästundersökning 2016, Projekt "Dialog i Biskopsgården & Hammarkullen", Jubileumssatsningen samt projekt 6490 Övriga förvaltningskostnader 6530 Redovisningstjänster 6540 IT-tjänster 6550 Konsultarvoden 6570 Bankkostnader 6580 Advokat- och rättegångskostnader 6590 Övriga externa tjänster 6800 Inhyrd personal (bemanningsföretag) 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur Övriga förvaltningskostnader 0 . Förbrukningskostnader Värme, varmvatten (köpt el) åligger brf-havare . Vatten, avlopp . å övriga förvaltningskostnader.

6490 Övriga förvaltningskostnader -13 375,20 -10 500,00 6530 Redovisningstjänster -16 501,60 -18 100,80 6560 Serviceavgifter till branschorganisationer -1 560,00 -1 850,40 6570 Bankkostnader -500,00 -500,00 6590 Faktureringstjänster -36 897,00 -28 492,20 6591 Kabelvisningar -9 386,40 -2 669,60

34, 6491, Övriga förvaltningskostnader, avdragsgilla, 8,179, 4131. 35, 7631, Personalrepresentation, avdragsgill, 263. 36, 7632, Personalrepresentation, EJ  3999 Årsavgift - Övriga rörelseintäkter. 0,00. 0,0. -6 000,00.

62 Tele och post. 6. 63 Företagsförsäkring och övriga riskkostnader.